ชุดห้องนอนมอนตี้ & เบทตี้ (Monty & Betty)

รหัส : BD015

รุ่น : ชุดห้องนอนมอนตี้ & เบ็ทตี้ (MONTY & BETTY)

พิเศษราคา 11,900.00

ประกอบด้วย 

BD5JA เตียง 5' มอนตี้

TH4I ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อน เบ็ทตี้ 120x60x200

TP60MA โต๊ะเครื่องแป้งมอนตี้ 60x40x160 หน้าท๊อปเมลามีน

มีสีโอ๊คตัดครีม


 • Bedroom Set Irene (เตียง 5Z) rez.jpg
  รหัส : BD023 รุ่น : ชุดห้องนอนไอรีน (Irene) พิเศษราคา 8,500.00 ประกอบด้วย BD5Z เตียง 5' (รุ่นนี้มีขนาดเดียวค่ะ) TH120IA ตู้เสื้อผ้า 3 ประตู ไอรีน 120x52x190 ประตูกลางกระจกเงา สามาร...

 • Molly Bedroom Set white rez.jpg
  รหัส : BD022 รุ่น : ชุดห้องนอนมาร์ตี้ (Marty) พิเศษราคา 8,900.00 ประกอบด้วย BD5MA เตียง 5' มาร์โค (เปลี่ยนเตียงเป็นขนาด 6' เพิ่ม 500.00) TH120LA ตู้เสื้อผ้า 3 ประตู มาร์ตี้ 120x52x...

 • Molly Bedroom Set White ชุดใหญ่ rez.jpg
  รหัส : BD021 รุ่น : ชุดห้องนอนวมอลลี่ (Molly) พิเศษราคา 9,900.00 ประกอบด้วย BD5MA เตียง 5' มาร์โค (เปลี่ยนเตียงเป็นขนาด 6' เพิ่ม 500.00) TH120CB ตู้เสื้อผ้า 3 ประตู มอลลี่ 120x52x2...

 • Vista Bedroom set rez.jpg
  รหัส : BD020 รุ่น : ชุดห้องนอนวิสต้า (Vista) พิเศษราคา5 ฟุต 12,500.006 ฟุต 13,000.00 ประกอบด้วย BD5PAเตียง 5' เบอร์นี่ (เปลี่ยนเตียงเป็นขนาด 6' เพิ่ม 500.00) TH180G ตู้เสื้อผ้า 4 ป...

 • Bedroom set ชุดใหม่.jpg
  รหัส : BD019 รุ่น : ชุดห้องนอนเบอร์นี่ (Berny) พิเศษราคา 11,400.00 ประกอบด้วย BD5PAเตียง 5' เบอร์นี่ (เปลี่ยนเตียงเป็นขนาด 6' เพิ่ม 500.00) TH180D ตู้เสื้อผ้า 4 ประตู เบอร์นี่ 180x...

 • Bedroom set Marco Solid Grey rez.jpg
  รหัส : BD018 รุ่น : ชุดห้องนอนมาร์โค (Marco) พิเศษราคา 9,400.00 ประกอบด้วย BD5MAเตียง 5' มาร์โค (เปลี่ยนเตียงเป็นขนาด 6' เพิ่ม 500.00) TH120RA ตู้เสื้อผ้า 3 ประตูมาร์โค 120x52x190 ...

 • Sonic Marble Bedroom Set
  รหัส : BD017 รุ่น : ชุดห้องนอนโซนิค (SONIC) พิเศษราคา 8,900.00 ประกอบด้วย BD5IAเตียง 5' โซนิค (เปลี่ยนเตียงเป็นขนาด 6' เพิ่ม 500.00) TH135A ตู้เสื้อผ้า 3 ประตู โซนิค 135x52x200 TP6...

 • Bedroom Set Pazo Bonny_resize.jpg
  รหัส : BD016 รุ่น : ชุดห้องนอนพาโซ & บอนนี่ (PAZO & BONNY) พิเศษราคา 8,900.00 ประกอบด้วย BD5BAเตียง 5' พาโซ TH120R ตู้เสื้อผ้า 2 ประตู บอนนี่ 120x52x200 TP70A โต๊ะเครื่องแป...

 • Bedroom set Cosmic ขาวเทา_resize.jpg
  รหัส : BD015 รุ่น : ชุดห้องนอนคอสมิค (COSMIC) พิเศษราคา 12,800.00 ประกอบด้วย BD5Bเตียง 5' เบ็ทตี้ TH160BA ตู้เสื้อผ้า 4 ประตู คอสมิค 160x52x200 TP50B โต๊ะเครื่องแป้งเมแกน 50x40x160...

 • Bedroom set Meghan_resize.jpg
  รหัส : BD014 รุ่น : ชุดห้องนอนเมแกน (MEGAN) พิเศษราคา 7,900.00 เตียง 6' เพิ่ม 500.00 ประกอบด้วย BD3.5CA/BD5CA/BD6CA เตียง 3.5' / 5' / 6' บอนนี่ TH120HA ตู้เสื้อผ้า 3 ประตู เมแกน 12...

 • Bedroom Roxy Star_resize.jpg
  รหัส : BD013 รุ่น : ชุดห้องนอนร็อกซี่ & สตาร์ (ROXY & STAR) พิเศษราคา 8,900.00 เตียง 6' เพิ่ม 500.00 ประกอบด้วย BD5FA/BD6FA เตียง 5' / 6' ร็อกซี่ TH12I ตู้เสื้อผ้า 3 ประตู ...

 • Bedroom set Jean_resize.jpg
  รหัส : BD012 รุ่น : ชุดห้องนอนร็อกซี่ (ROXY) พิเศษราคา 11,900.00 เตียง 6' เพิ่ม 500.00 ประกอบด้วย BD5FA/BD6FA เตียง 5' / 6' ร็อกซี่ TH4FA ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนร็อกซี่ 120x60x200 TP6...

 • Bedroom Set Milan_resize.jpg
  รหัส : BD011 รุ่น : ชุดห้องนอนมิลาน (MILAN) พิเศษราคา 11,900.00 เตียง 6' เพิ่ม 500.00 ประกอบด้วย BD5CA/BD6CA เตียง 5' / 6' บอนนี่ TH120CA ตู้เสื้อผ้ามิลาน 3 บานเปิด 120x52x200 TP70...

 • Bedroom Set Toffee Oak Set A_resize.jpg
  รหัส : BD010 รุ่น : ชุดห้องนอนบอนนี่ (BONNY) พิเศษราคา 9,500.00 เตียง 6' เพิ่ม 500.00 ประกอบด้วย BD3.5P/BD5P/BD6P เตียง 3.5' / 5' / 6' เทรนดี้ TH120R ตู้เสื้อผ้าบอนนี่ 2 บานเปิด 12...

 • Bedroom Set Munich_resize.jpg
  รหัส : BD009 รุ่น : ชุดห้องนอนมิวนิค (MUNICH) พิเศษราคา 7,900.00 เตียง 6' เพิ่ม 500.00 ประกอบด้วย BD5DA/BD6DA เตียง 5' / 6' มิวนิค TH120DA ตู้เสื้อผ้ามิวนิค 2 บานเปิด 120x52x185 TP...

 • Victoria Bed Set_resize.JPG
  รหัส : BD003 รุ่น : ชุดห้องนอนวิคตอเรีย (VICTORIA) พิเศษราคา 12,500.00 เตียง 6' เพิ่ม 500.00 ประกอบด้วย BD5VI / BD6VI เตียง 5' / 6' วิคตอเรีย TH135V ตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนวิคตอเรีย 1...
Visitors: 105,786