ชุดสุดคุ้มเลือกจับคู่ตู้เสื้อผ้าโบวี่ 80 ซม. หรือ ชั้นหนังสือโมดิน่า 80ซม. หรือ ชั้นหนังสือเบลล่า 80 ซม.
กับ ตู้เอนกประสงค์ไมค์ 80 ซม. หรือ ตู้ลิ้นชักดอนน่า 90 ซม.
ในราคาพิเศษ 3,890.00 
Visitors: 13,865