ราวเดี่ยว

ราวเดี่ยวขนาด 1.2 ม. 1.5 ม. และ 2 ม. มีห่วง และ ไม่มีห่วง

มีทั้งแบบถอดได้ และ ถอดไม่ได้

Visitors: 11,009